nebel

"nebel", 2009, Kreide auf lackiertem Holz, 100 cm x 100 cm


<< < ^ > >>